تصاویری از برگزاری انتخابات مجلس در شهرستان لنگرود

عکس: ابوالفضل شکری

مردم شهرستان لنگرود نیز همزمان با سراسر کشور با حضور در حوزه‌های مختلف انتخابیه در سطح شهرستان رای خود را به صندوق انداختند.

Share