تصاویری از وضعیت منطقه سراوان جاده رشت به قزوین

طی بارش شدید برف، بسیاری از مردم در راه مانده در منطقه سراوان به خانه‌های مردم، مساجد و خودروهای خود پناه بردند.

طی بارش شدید برف، بسیاری از مردم در راه مانده در منطقه سراوان به خانه‌های مردم، مساجد و خودروهای خود پناه بردند.

 

Share