تصاویر گردهمایی سالیانه دبیران و هیات‌های اجرایی خانه کارگر

عکس: ابوالفضل شکری

گردهمایی سالیانه دبیران و هیات های اجرایی خانه کارگر سراسر کشور با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چمخاله لنگرود برگزار شد.

Share