گزارش تصویری آغاز پنجمین دوره جشنواره گلدهی لاله‌های تالابی

پنجمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی با محوریت بازیابی فرهنگی به طور رسمی آغاز شد.

پنجمین دوره جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی با محوریت بازیابی فرهنگی به طور رسمی آغاز شد.

Share