رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس گیلان انتخاب شد

در پایان مجمع انتخابات ریاست هیات بولینگ، بیلیارد و بولس گیلان که با حضور رئیس این فدراسیون در رشت برگزار شد سارنگ بزرگ چنانی با کسب ۱۸ رای اعضا برای ۴ سال دیگر در سمت ریاست این هیات باقی ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سارنگ بزرگ چنانی برای سومین بار در سمت ریاست هیات بولینگ، بیلیارد و بولس گیلان باقی ماند.

در پایان مجمع انتخابات ریاست هیات بولینگ، بیلیارد و بولس گیلان که با حضور رئیس این فدراسیون در رشت برگزار شد سارنگ بزرگ چنانی با کسب ۱۸ رای اعضا برای ۴ سال دیگر در سمت ریاست این هیات باقی ماند.

شکوفه امیدی دیگر کاندیدای حاضر در این مجمع بود که تنها یک رای آورد.

سارنگ بزرگ چنانی سومین بار است که بعنوان رئیس هیات بولینگ، بیلیارد و بولس گیلان انتخاب شد.

Share