گزارش تصویری کنسرت “مسیح و آرش” در منطقه آزاد انزلی

کنسرت موسیقی “مسیح و آرش” شامگاه پیشین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

کنسرت موسیقی “مسیح و آرش” شامگاه پیشین در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share