گزارش تصویری سومین همایش ملی پیشگیری از حوادث غرق شدگی در انزلی

سومین همایش ملی پیشگیری از حوادث غرق شدگی با حضور رییس سازمان اورژانس کشور و سرپرست استانداری گیلان در بندرانزلی برگزار شد.

سومین همایش ملی پیشگیری از حوادث غرق شدگی با حضور رییس سازمان اورژانس کشور و سرپرست استانداری گیلان در بندرانزلی برگزار شد.

Share