گزارش تصویری جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دندانپزشکی

جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دندانپزشکی، با حضور حسین همتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت برگزار شد.

جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دندانپزشکی، با حضور حسین همتی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت برگزار شد.

Share