گزارش تصویری طبیعت بکر گیلان در ییلاقات نمنه پشت و نره برین ماسال

طبیعت بکر گیلان در ارتفاعات جاده اسالم به خلخال در فصل بهار جلوه خاصی دارد.

از غرب تا شرق کیلان به سوی هر نقطه ای که بروید این همه زیبایی شما را مسحور خود می کند. طبیعت بکر گیلان در ارتفاعات ییلاقات نمنه پشت و نره برین ماسال نیز در فصل بهار جلوه خاصی دارد.

Share