گزارش تصویری جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شیراز

پاسارگاد، ارگ کریم خان زند، گرمابه و بازار وکیل، آرامگاه حافظ و سعدی در کنار نقش رستم تنها نمونه هایی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان فارس هستند.

پاسارگاد، ارگ کریم خان زند، گرمابه و بازار وکیل، آرامگاه حافظ و سعدی در کنار نقش رستم تنها نمونه هایی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان فارس هستند.

Share