گزارش تصویری محل دفن و بازیافت زباله در بندر آستارا

روزانه به طور میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن زباله در شهرستان مرزی بندر آستارا تولید و در تنها محل دفن زباله محصور گیلان به مساحت ۱۷ هکتار در جوار سواحل روستای داداش آباد شهرستان توسط واحد خدمات شهری شهرداری آستارا دفع و دفن شده و همچنین قسمتی نیز مورد بازیافت قرار گرفته و در این چرخه استفاده می شود.

روزانه به طور میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن زباله در شهرستان مرزی بندر آستارا تولید و در تنها محل دفن زباله محصور گیلان به مساحت ۱۷ هکتار در جوار سواحل روستای داداش آباد شهرستان توسط واحد خدمات شهری شهرداری آستارا دفع و دفن شده و همچنین قسمتی نیز مورد بازیافت قرار گرفته و در این چرخه استفاده می شود.

Share