گزارش تصویری آیین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان

آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان برگزار و حمیدرضا آبایی مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان منصوب و جایگزین حسین چراغی در این سمت شد.

آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان برگزار و حمیدرضا آبایی مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان منصوب و جایگزین حسین چراغی در این سمت شد.

Share