گزارش تصویری بازار انزلی در آستانه شب یلدا

اگرچه اینروزها به دلیل فشار اقتصادی شدید به مردم قیمتها حالت نجومی به خود گرفته اما در آستانه شب یلدا بازار محلی انزلی کمی جنب و جوش پیدا کرده است.

اگرچه اینروزها به دلیل فشار اقتصادی شدید به مردم قیمتها حالت نجومی به خود گرفته اما در آستانه شب یلدا بازار محلی انزلی کمی جنب و جوش پیدا کرده است.

Share