گزارش تصویری اولین همایش بزرگ هیات ورزشهای رزمی بندرانزلی

اولین همایش بزرگ هیات ورزشهای رزمی بندرانزلی به همراه تجلیل از مربیان و اعضا کمیته‌های هیات ورزشهای رزمی و اجرای برنامه های متنوع با حضور مسئولان در سالن همایش اداره ارشاد اسلامی برگزار شد.

اولین همایش بزرگ هیات ورزشهای رزمی بندرانزلی به همراه تجلیل از مربیان و اعضا کمیته‌های هیات ورزشهای رزمی و اجرای برنامه های متنوع با حضور مسئولان در سالن همایش اداره ارشاد اسلامی برگزار شد.

Share