گزارش تصویری نشست مجمع نمایندگان با مدیران اقتصادی استان گیلان

نشست مجمع نمایندگان استان گیلان با مدیران اقتصادی استان در سالن سرپرستی بانک ملی برگزار شد.

نشست مجمع نمایندگان استان گیلان با مدیران اقتصادی استان در سالن سرپرستی بانک ملی برگزار شد.

Share