علی ربیعی یا معاون اول رئیس جمهور می شود، یا سخنگوی دولت!

برخی از ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت روحانی و جایگزین محمدباقر نوبخت نام می‌برند اما بعد از سخنرانی جهانگیری و گلایه‌مندی او از روحانی شائبه دیگری در مورد ربیعی قوت گرفت؛ شائبه معاون اولی.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه اعتماد درباره علی ربیعی نوشت: برخی از او به عنوان سخنگوی جدید دولت روحانی و جایگزین محمدباقر نوبخت نام می‌برند اما بعد از سخنرانی جهانگیری و گلایه‌مندی او از روحانی شائبه دیگری در مورد ربیعی قوت گرفت؛ شائبه معاون اولی.

به نظر می‌رسد در جریان تغییرات جدی که با استیضاح، ‌استعفا و شاید بیان دلخوری‌ها در انتظار دولت است برای ربیعی دو سمت در نظر گرفته شده که البته هنوز به صورت رسمی مشخص نیست کدام کرسی در انتظار او است.

در صورتی که جهانگیری استعفا داده و از دولت کنار رود احتمال حضور ربیعی به عنوان معاون اولی قوت خواهد گرفت اما اگر قرار باشد سمتی دیگر برای او تعریف شود و در صورتی که عبدالرضا رحمانی‌فضلی سمت بدون متولی سخنگویی دولت را نپذیرد احتمالا ربیعی جایگزین نوبخت خواهد شد.

Share