گزارش تصویری مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه شهید بهشتی رشت

مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه شهید بهشتی رشت با حضور سرپرست شهرداری و تعدادی از اعضای شورا برگزار شد.

مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه شهید بهشتی رشت با حضور سرپرست شهرداری و تعدادی از اعضای شورا برگزار شد.

Share