گزارش تصویری اختتامیه تور جهانی والیبال ساحلی کاسپین

تور جهانی والیبال ساحلی کاسپین که با حضور ۲۴ تیم از ۱۱ کشور در مجموعه ورزش های ساحلی این منطقه برگزار شد با قهرمانی تیم قزاقستان پایان یافت.

تور جهانی والیبال ساحلی کاسپین که با حضور ۲۴ تیم از ۱۱ کشور در مجموعه ورزش های ساحلی این منطقه برگزار شد با قهرمانی تیم قزاقستان پایان یافت.

Share