گزارش تصویری آئین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رشت

آئین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رشت برگزار و با قدردانی از تلاشهای سیدمحمد احمدی فرماندار سابق،‌ میرشمس مومنی زاده به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

آئین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان رشت برگزار و با قدردانی از تلاشهای سیدمحمد احمدی فرماندار سابق،‌ میرشمس مومنی زاده به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.

Share