گزارش تصویری جشنواره مجسمه‌های شنی لنگرود

سومین دوره جشنواره مجسمه های شنی لنگرود طی دو روز و در ساحل چمخاله با حضور ۱۶ شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد.

سومین دوره جشنواره مجسمه های شنی لنگرود طی دو روز و در ساحل چمخاله با حضور ۱۶ شرکت کننده از سراسر کشور برگزار شد.

Share