گزارش تصویری اختتامیه سومین جشنواره قرعه کشی هایپر احمدی

اختتامیه سومین جشنواره قرعه کشی هایپر احمدی(بزرگترین هایپر شمال کشور) در سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

اختتامیه سومین جشنواره قرعه کشی هایپر احمدی(بزرگترین هایپر شمال کشور) در سالن همایشهای منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

Share