کاشت ۲۰ اصله نهال، مجازات محکوم پرونده در دادگاه صومعه سرا

پورابراهیم با اشاره به جرم نگهداری یک گرم و ۱۰ سانت هروئین توسط محکوم پرونده، عنوان نمود: به لحاظ جوان بودن و فقدان سابقه کیفری موثر و امید به اصلاح این شخص، حکم کاشت نهال به عنوان جایگزین حبس صادر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حکم کاشت ۲۰ اصله نهال، به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی پورابراهیم دادرس دادگاه انقلاب شهرستان صومعه سرا صادر شد.

پورابراهیم با اشاره به جرم نگهداری یک گرم و ۱۰ سانت هروئین توسط محکوم پرونده، عنوان کرد: به لحاظ جوان بودن و فقدان سابقه کیفری موثر و امید به اصلاح این شخص، حکم کاشت نهال به عنوان جایگزین حبس صادر شد.

وی در توضیح جزئیات رای صادره اظهار داشت: متهم می بایست در اسفند ماه ۱۳۹۷ تحت نظارت شهرداری صومعه سرا نسبت به کاشت ۲۰ اصله نهال اقدام و تا سه سال از آنها مراقبت نماید.

Share