گزارش تصویری سومین جشنواره جوکول در پیاده راه فرهنگی رشت

سومین جشنواره جوکول با عرصه ۳۰ نوع غذای محلی با جوکول از ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می‌شود.  

سومین جشنواره جوکول با عرصه ۳۰ نوع غذای محلی با جوکول از ۲۹ الی ۳۱ مرداد ماه در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار می‌شود.

 

Share