گزارش تصویری جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی

چهارمین جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی با حضور جمعی زیادی از مردم و مسئولان آغاز شد.

چهارمین جشنواره گلدهی لاله های تالابی بندرانزلی با حضور جمعی زیادی از مردم و مسئولان آغاز شد.

Share