گزارش تصویری همایش پیشگیری از موارد غرق شدگی در انزلی

دومین همایش پیشگیری از موارد غرق شدگی توسط مرکز تحقیقات تروما گیلان و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، گلستان، تبریز، شیراز و شهید بهشتی و با حمایت اداره کل پدافند غیر عامل استانداری گیلان برگزار شد.

دومین همایش پیشگیری از موارد غرق شدگی توسط مرکز تحقیقات تروما گیلان و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، گلستان، تبریز، شیراز و شهید بهشتی و با حمایت اداره کل پدافند غیر عامل استانداری گیلان برگزار شد.

Share