گزارش تصویری نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان

نشست خبری فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در رشت برگزار شد.

نشست خبری فرهاد دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در رشت برگزار شد.

Share