حذف موضوعات به جای حل مشکلات به دلیل ناتوانی مدیران است

مقام عالی دولت در شهرستان رشت افزود: مردم کشور ما انقلاب کردند که توسعه در جامعه فراهم شود و انقلاب بخاطر حذف موضوعات نبود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرماندار شهرستان رشت در جلسه هتل داران شهرستان با بیان اینکه این نشستها سبب شناخت مشکلات در سطح شهرستان خواهد شد، گفت: در مورد مسائل شهرهای بزرگ باید کنکشاش بیشتری شود و همین جلسات و ارائه نظرات سبب خواهد شد که گام های موثری برای رفع مشکلات برداشته شود.

محمد احمدی با بیان اینکه هرچقدر که مشکلات در شهرها وجود دارد به همان اندازه نیز باید برای رفعشان وقت و اعتبار صرف گردد، افزود: در بحث کشاورزی وقتی عنوان میشود که ۳۰ درصد از کشاورزی استان در شهرستان رشت است باید به همان میزان نیز بودجه در این زمینه تخصیص پیدا یابد و برای تخصیص ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه در بخش کشاوری مستلزم حمایتها و فراهم آوری بسترهای مناسب و شرایطها خواهد بود.

مقام عالی دولت در شهرستان رشت افزود: مردم کشور ما انقلاب کردند که توسعه در جامعه فراهم شود و انقلاب بخاطر حذف موضوعات نبود.

وی با اشاره به اینکه اگر موضوعاتی در جامعه در مرحله حذف قرار گرفته است دلیلش ضعف مدیران است، گفت: نباید حذف موضوعات را به گردن انقلاب انداخت بلکه ناتوانی مدیران در برخی از مسائل سبب شده است که مردم احساس کنند موضوعات به جای اینکه رفع شوند، حذف شدند.

احمدی با بیان اینکه در انقلاب همه چیز پیش بینی شده بود، گفت: با نگاهی به برنامه ششم توسعه متوجه خواهید شد که برای همه مسائل و موضوعات در کشور پیش بینی های لازم صورت گرفته است و اگر تاکنون اجرا نشد به دلیل ضعف مدیران است.

فرماندار رشت با بیان اینکه مشکلات هتلداران این شهرستان مربوط به ادارات این شهرستان است، گفت: حل مشکلات باید در دستگاهای شهرستانی پیگیری گردد اما متاسفانه یکی از دلایلی که مسائل و مشکلات هتلداران حل نمی‌شود این است که سریع به دامن استان چنگ میزند و سبب میشود مشکلات بر روی زمین بماند و یا دیر حل گردد.

وی در مورد بخشودگی مالیاتی هتلداران نیز اظهار کرد: انتظار داشتیم که مدیر کل مالیات گیلان در این جلسه حضور پیدا می‌کردند تا مشکلات در این زمینه را مورد بررسی قرار می‌دادیم.

احمدی در مورد تابلو به‌دستان نیز گفت: این مسئله از دغدغه های فرمانداری بوده و امیدواریم بتوانیم با همکاری مسئولان و مدیران راه حل مناسبی برای ساماندهی آنها ارائه دهیم.

Share