گزارش تصویری صبحگاه مشترک نظامی در فرماندهی منطقه چهارم نداجا

صبحگاه مشترک نظامی در فرماندهی منطقه چهارم نداجا به مناسبت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار شد و در پایان مراسم از بازنشستگان و خانواده شهدا تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

صبحگاه مشترک نظامی در فرماندهی منطقه چهارم نداجا به مناسبت سوم خرداد، سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر برگزار شد و در پایان مراسم از بازنشستگان و خانواده شهدا تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

Share