گزارش تصویری جشن بزرگ نیمه شعبان در بندرانزلی

جشن نیمه شعبان به مناسبت اعیاد این ماه به مدت سه روز در محوطه شهرداری (موزیک جیگا) با حضور هنرمندان استانی و ملی برگزار شد.

جشن نیمه شعبان به مناسبت اعیاد این ماه به مدت سه روز در محوطه شهرداری (موزیک جیگا) با حضور هنرمندان استانی و ملی برگزار شد.

Share