گزارش تصویری جشن امضای کتاب سیب هوس از امید صباغ نو

امید صباغ نو متولد ۲۷ آبان ۱۳۵۸در تبریز است که قریب ۱۹ سال در وادی شعر قدم می زند. عصر جمعه جشن امضای کتاب گزیده غزل سیب هوس وی در رشت برگزار شد.

امید صباغ نو متولد ۲۷ آبان ۱۳۵۸در تبریز است که قریب ۱۹ سال در وادی شعر قدم می زند. عصر جمعه جشن امضای کتاب گزیده غزل سیب هوس وی در رشت برگزار شد.

Share