چه مواردی از محکومیت‌ها در سوءِ پیشینه درج می‌شود؟

مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره مواردی از محکومیت‌ها که در سوءِ پیشینه درج می‌شود، از این قرار است:

باسلام اوایل سال ۹۲ منو بخاطر داشتن ۲ عدد دوربینِ دزد گیر که من بدون جعبه خریدده بودم انهم از دستفروشِ مشکوک به مالخری بازداشت  و در دادگاه با وثیقه ازاد شدم. چند ماه بعد از دادگاه تماس گرفتن که برای بسته شدن پرونده‌ت بیا؛ رفتم و حدِّ مرا ۶۰ ضربه اجرا کردن و قاضی گفت: اگه دوباره تکرار بشه این پرونده هم باز میشه‌. من ۴۷ سالمه و اولین پرونده منم همین بوده و تا الانم هیچ مشکلی نداشتم. آیا این پرونده سوءِ سابقه شده برام؟ چه مشکلی برام ایجاد خواهد کرد؟ اصلا چه جوری میشه سابقه پاک بشه؟
پاسخ کارشناسان:
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره:
۱. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
۲. بنابراین با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ محکومٌ علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؛ بنابراین در غیر موارد مذکور در بند‌های ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.
Share