دنیای کنونی؛ عصر اطلاعات و ارتباطات

عصر حاضر را به واسطه بهره‌گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، «عصر اطلاعات و ارتباطات» نام نهاده‌اند.

عصر حاضر را به واسطه بهره‌گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، «عصر اطلاعات و ارتباطات» نام نهاده‌اند.

به نسل جدید بیاموزیم که دنیای اطلاعات و ارتباطات در عصر کنونی تاثیرات شگرف و بی مانندی در عرصه های مختلف، پدید آورده اند. این اثرگذاری به گونه‌ای مشخص در «صنایع اطلاعاتی و ارتباطی» که به منظور مهار جریان اطلاعات و نیز استفاده هر چه مطلوب تر از آن برای مقاصد گوناگون به وجود آمده، کاملا مشهود است.

یافته ها و اختراعات علمی دانشمندان در دوران کنونی، حاصل همین تکنولوژیهای نوین جمع آوری، انباشت و اشاعه اطلاعات علمی و فنی است. در واقع این وسایل، اطلاعات را به منزله داده های خام، همچون یک کالای با ارزش برای تولید سایر فرآورده های صنعتی و علمی مبادله می کنند که بر دو بعد «تکنولوژی های نوین» و «نظم نوین اطلاعات و ارتباطات» استوارند.

دستاوردهای نوین انسانی در جریان اختراعات و نوآوری های جدید به طور پیوسته بر گستره و دامنه تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات افزوده اند. بدین ترتیب تکوین دنیای جدید قبل از هر چیز، مدیون دستاورد تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است.

رکن اصلی این فنون، امروزه کامپیوتر و ابزارهای ارتباطات راه دور است. کامپیوترها اساسا کار پردازش و انباشت اطلاعات را انجام می دهند و در ارتباطات راه دور امکانات پخش و توزیع این اطلاعات را در سطح بسیار وسیعی فراهم می سازند؛ بنابراین تکنولوژی های اطلاعاتی به مدد ابزارهای ارتباطی رسالت خود را که همان جا به جایی و انتقال اطلاعات است، انجام می دهند.

دقیقا بر همین اساس، عصر حاضر را به واسطه بهره‌گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، «عصر اطلاعات و ارتباطات» نام نهاده‌اند.

اطلاعات و ارتباطات، در جامعه فراصنعتی کنونی عمده ترین معیار توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب می شوند. امروزه، نقش تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات در توسعه علمی و تحقیقاتی کشورها، بر کسی پوشیده نیست. در این زمینه، رابطه میان «اطلاعات» و «ارتباطات» از اهمیتی خاص برخوردار است. بر اثر پیوند این دو با یکدیگر، اطلاعات به عنوان ماده خام و گرانبهای قرن حاضر در قالب نظام های اطلاعاتی و ارتباطی قابل مصرف است.

از طرفی ایجاد یک «جریان متعادل اطلاعات» در سطح دنیا، و به ویژه در کشورهای در حال توسعه ضرورتی انکار ناپذیر است که کشورهای در حال توسعه، برای رهایی از وضعیت حاکم در سطح جهان که آن را «امپریالیسم خبری» توصیف کرده اند، به سیاستگذاری در زمینه های مربوط به انتقال اطلاعات و توسعه رسانه های جمعی روی آوردند.

در هر صورت، اگر نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات، بر پایه اصول مشترکی میان کشورهای عضو آن استوار باشد و نیز هدف از آن، حذف نابرابری و عدم تعادل اطلاعاتی و همچنین کاهش آثار منفی برخی از شرکت های فراملیتی و تمرکززدایی صاحبان قدرت باشد، نظمی قابل قبول و فراگیر است.

امید است ذهن خویش و آیندگان را به فراگیری این علم و چگونگی بهره گیری از این واقعیت، سوق دهیم چون کامیابی و توفیق انسان ها در هم اکنون و آینده، متکی به اطلاعات و ارتباطات است. با احترام به همه خدمتگزاران و طلایه داران دانایی و تلاشگران عرصه ارتباطات و روابط عمومی

محمد بداشتی، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share