گزارش تصویری مسابقه شطرنج، یادواره شهدای نفتکش سانچی

مسابقه شطرنج، یادواره شهدای نفتکش سانچی در حالی در انزلی برگزار شد که احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج کشورمان با یکصد شطرنج باز به صورت همزمان بازی کرد.

مسابقه شطرنج، یادواره شهدای نفتکش سانچی در حالی در انزلی برگزار شد که احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج کشورمان با یکصد شطرنج باز به صورت همزمان بازی کرد.

Share