گزارش تصویری دیدار تیمهای ملوان انزلی و خونه به خونه بابل

ملوان بندرانزلی با تک گل بابک مرادی از روی نقطه پنالتی موفق شد خونه به خونه بابل را شکست دهد.

ملوان بندرانزلی با تک گل بابک مرادی از روی نقطه پنالتی موفق شد خونه به خونه بابل را شکست دهد.

Share