تصاویر جلسه کمیته راهبری شهر رشت

اولین جلسه کمیته راهبری شهر رشت با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

اولین جلسه کمیته راهبری شهر رشت با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

Share