گزارش تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن رشت

مردم رشت همانند سایر مردم ایران با حضور باشکوه خود در راهپیمایی امسال، ۲۲ بهمن تماشایی را رقم زدند.

مردم رشت همانند سایر مردم ایران با حضور باشکوه خود در راهپیمایی امسال، ۲۲ بهمن تماشایی را رقم زدند.

Share