سوال از رییس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس در چه مرحله ای است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درخصوص بررسی سئوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در کمیسیون متبوعش ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در خصوص ارجاع نامه سئوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از کش و قوس هایی که درباره سئوال نمایندگان از رئیس جمهور در زمینه وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز وجود داشت، نامه ی هیئت رئیسه مجلس در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون اقتصادی باید طی مدت یک هفته، نشست مشترک بین نمایندگان سئوال کننده و نماینده ویژه رئیس جمهور را برگزار کند و گزارش جلسه مذکور را به صحن علنی مجلس ارجاع دهد.

نامه ای از طرف کمیسیون اقتصادی به ریاست جمهور در خصوص سئوال نمایندگان مجلس ارسال شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد:در روز گذشته نامه ای از طرف کمیسیون اقتصادی به ریاست جمهور در خصوص سئوال نمایندگان مجلس ارسال شد، همچنین امروز نیز در این رابطه با حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری مذاکراتی انجام و اعلام شد کمیسیون اقتصادی این آمادگی را دارد در کمتر از یک هفته نیز نشست مشترک بین نمایندگان سئوال کننده و نماینده ویژه رئیس جمهور را برگزار کند.

پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: درصورت معرفی نماینده رئیس جمهور، کمیسیون اقتصادی نشست مشترک بین نمایندگان سئوال کننده و نماینده ویژه رئیس جمهور را برگزار می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: محور سئوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، درباره تخلفات بانک مرکزی درخصوص عدم نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و پیامدهای منفی آن بر سپرده گذاران است.

Share