جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لنگرود

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شهرستان لنگرود چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری برگزار شد.

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شهرستان لنگرود چهارشنبه ۲۲ آذر ۹۶ در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری برگزار شد.

Share