نشست تخصصی دیدگاه جهانگردان اروپایی از آیین‌های محرم

نشست تخصصی با موضوع دیدگاه جهانگردان اروپایی از آیین های محرم از دوران صفویه تاکنون در راستای اشاعه فرهنگ عاشورایی و انتقال ان به نسل جوان و همچنین تاثیر گذاری فرهنگ عاشورا در گردشگری مذهبی با سخنرانی دکتر مرتضی طالع رییس دبیر خانه عالی میراث فرهنگی کشور در سالن اموزش وپروش شهرستان رضوانشهر برگزار شد. […]

نشست تخصصی با موضوع دیدگاه جهانگردان اروپایی از آیین های محرم از دوران صفویه تاکنون در راستای اشاعه فرهنگ عاشورایی و انتقال ان به نسل جوان و همچنین تاثیر گذاری فرهنگ عاشورا در گردشگری مذهبی با سخنرانی دکتر مرتضی طالع رییس دبیر خانه عالی میراث فرهنگی کشور در سالن اموزش وپروش شهرستان رضوانشهر برگزار شد.
عکس: هادی طهماسبی

Share