جهنم در دل بهشت به روایت تصویر

منطقه سراوان رشت با درختانی سر به فلک کشیده و جنگل هایی با پوشش گیاهی انبوه، قدیمی و تقریباً همیشه سبز، خسته از انباشت بیش از ۳۰ سال زباله در دل خود و بی تاب از رنج مردم مناطق همجوار از آسیب های ناشی از دفن و دفع غیراصولی این زباله هاست.

منطقه سراوان رشت در دل جنگل های انبوه سال هاست از زباله و دفع غیر اصولی آن رنج می برد. شیرابه های ناشی از این زباله ها به رودخانه سیاهرود ( رودخانه ای زیبا در دل جنگل های سراوان ) و در ادامه به رودخانه های رشت و دریای خزر سرازیر می شود.

Share