گزارش تصویری میثاق با آرمان های میرزا کوچک جنگلی و همراهانش

مراسم ادای احترام و میثاق با آرمان های میرزا کوچک جنگلی و همراهانش به همت مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان در سلیمانداراب رشت برگزار شد.

 ۲۰مرداد ۱۲۹۴ خورشیدی، روزی است که میرزا کوچک جنگلی به همراه تعدادی از سران نهضت – که هیات اتحاد اسلام را تشکیل داده بودند- مخفیانه به سمت جنگل های تولم رفتند و به تصریح مورخان، چنین تاریخی مصادف با آغاز یک جنبش مردمی علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی به رهبری میرزا در جنگل های غرب گیلان بود.

Share