گزارش تصویری حضور خدام امام رضا(ع) در تالش

 کاروان حامل پرچم گنبد امام رضا (ع) هشتمین امام شیعیان وارد شهرستان تالش شد.

این پرچم ابتدا در شهر حویق مورد استقبال قرار گرفت. این کاروان عصر به شهر تالش(هشتپر) رسید. دیدار با بیماران بیمارستان شهید نورانی و حضور در اجتماع مردم تالش در میدان امام خمینی این شهر برنامه بعدی این کاروان بود. در پایان زیارت پرچم از فرزندان شهید مدافع دحرم جهانگیر جعفری نیا تجلیل شد.

 

Share