سفالگری؛ جادوی آب، خاک و رنگ

سفالگری از جمله نخستین فعالیت‌های انسان بوده است و این صنعت در ایران سابقه طولانی دارد اما امروزه این صنعت رو یه فراموشی است و مسئولین حمایت های کمی از این هنر انجام می‌دهند.

 به پاس زنده نگه داشتن این سنت و هنر ایرانی، جوانان در شهر رشت مشغول به این کار هستند و در کارگاهی به تولید ظروفی از جمله کوزه، لیوان و گلدان و… پرداخته اند.

یکی از این جوانان اهل تهران، از هشت سالگی به علت اینکه بصورت خانوادگی به این کار می پرداختند مشغول به سفالگری شد و جوان دیگر نیز دانشجوی باستان شناسی است و سفالگری را نزد استادی در سیاهکل آموزش دیده بود.

Share