گزارش تصویری پویش «اینجا قدس است… صدای مارا از مسجدالاقصی می شنوید…»

پویش «اینجا قدس است… صدای مارا از مسجدالاقی می شنوید…» به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همزمان با روز قدس در رشت برگزار شد.

پویش «اینجا قدس است… صدای مارا از مسجدالاقصی می شنوید…» به همت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان همزمان با روز قدس در رشت برگزار شد.

Share