گزارش تصویری گردهمایی رای اولی‌ها در ستاد روحانی در رشت

گردهمایی رای اولی‌ها در ستاد روحانی در رشت با سخنرانی محمدصادق حسنی برگزار شد.

گردهمایی رای اولی‌ها در ستاد روحانی در رشت با سخنرانی محمدصادق حسنی برگزار شد.

Share