گزارش تصویری عقد تفاهمنامه اجرای پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب رودسر

جلسه عقد تفاهمنامه مسئولین شهر رودسر برای اجرای پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب با حضور مدیرعامل آبفای گیلان، فرماندار و مسئولین شهرستان رودسر برگزار شد.

جلسه عقد تفاهمنامه مسئولین شهر رودسر برای اجرای پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب با حضور مدیرعامل آبفای گیلان، فرماندار و مسئولین شهرستان رودسر برگزار شد.

Share