«کاشت نشای برنج» در پیاده راه علم الهدی رشت+تصاویر

عاطفی گفت: نمود کاشت نشای برنج ضمن ایجاد جذابیت بصری در محدوده پیاده راه برای گردشگران، می تواند با نمایاندن مراحل مختلف کاشت و برداشت این محصول، نمایانگر پویایی فعالیت کشاورزان و زحمتکشان این عرصه باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، منطقه دو شهرداری رشت اقدام به «نشای برنج» در ابتدای پیاده راه علم الهدی نموده است.

مرتضی عاطفی مدیر منطقه دو شهرداری در این رابطه گفت: باتوجه به ضرورت ایجاد نمادها و مؤلفه های بومی استان گیلان و نقش انکارناپذیر این محدوده جغرافیایی در تأمین برنج مردم کشور، این اقدام صورت گرفته است.

وی اضافه نمود کاشت نشای برنج ضمن ایجاد جذابیت بصری در محدوده پیاده راه برای گردشگران، می تواند با نمایاندن مراحل مختلف کاشت و برداشت این محصول، نمایانگر پویایی فعالیت کشاورزان و زحمتکشان این عرصه باشد.

Share