حال و هوای بازار رشت هنگام مناظره به روایت تصویر

سومین و آخرین مناظره کاندیدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی برگزار شد. مردم علاوه بر حضور در منازل در بازار و ستادهای انتخاباتی نیز نظاره گر آخرین مناظره بودند.

سومین و آخرین مناظره کاندیدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با موضوع اقتصادی برگزار شد. مردم علاوه بر حضور در منازل در بازار و ستادهای انتخاباتی نیز نظاره گر آخرین مناظره بودند.

Share