تصویری که امید ابراهیمی از مراسم ازدواجش منتشر کرد

امید ابراهیمی هافبک دفاعی استقلال که امسال هم یکی از بهترین های تیمش بوده، به جرگه متاهلین پیوست. امروز هم ابراهیمی تصویری از مراسم ازدواجش منتشر کرد.

امید ابراهیمی هافبک دفاعی استقلال که امسال هم یکی از بهترین های تیمش بوده، به جرگه متاهلین پیوست. امروز هم ابراهیمی تصویری از مراسم ازدواجش منتشر کرد.

Share