تصاویر حضور پرشور مردم و مسئولین گیلان در انتخابات به روایت تصویر

در نخستین ساعت های رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، مردم با حضور پرشور خود حماسه دیگری آفریدند.

در نخستین ساعت های رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، مردم با حضور پرشور خود حماسه دیگری آفریدند.

 

Share